Проверка на акаунта

Задължителни документи

Поради регулаторни изисквания Investing24.com се задължава да спазва стриктни процедури за AML. Поради тази причина всеки клиент е длъжен да ни предостави копия на съответните документи.

За да потвърдим вашия акаунт, ще ви помолим да ни предоставите копия на три основни документа:
 • доказателство за вашата самоличност
 • доказателство за вашия адрес на местожителство
 • доказателство за депозит
Моля, имайте предвид обаче, че при необходимост Investing24.com има право да поиска от вас и копия на допълнителни документи.

Доказателство за лична карта

За да докажете своята самоличност, можете да ни предоставите копие от вашия паспорт или национална лична карта (копие от шофьорска книжка няма да се приема).

 • Документът трябва да е валиден
 • Копието трябва да е цветно (черно-белите копия няма да бъдат одобрени)
 • Цялата информация в документа трябва да е ясна и видима (копието не може да бъде замъглено)
 • Всички ъгли и ръбове на документа трябва да се виждат (документът не може да бъде изрязан)

Доказателство за пребиваване

За да докажете адреса си на местожителство, ще бъдете помолени да ни предоставите копие от скорошната си сметка за комунални услуги (газ, вода, електричество, телевизия/интернет, стационарен телефон или банково извлечение). Датата на издаване на документа не може да бъде по-стара от 6 месеца. Електронно генерирани документи (електронни сметки/електронни извлечения) не се приемат. Това означава, че можем да одобряваме само документи, които:

 • пристигат директно на вашия адрес на местожителство по пощата, или
 • са получени директно от доставчика (т.е. банково извлечение, което сте получили от местния банков клон)
Важно съобщение:
Изброените по-долу документи НЕ отговарят на регулаторните изисквания и НЯМА ДА БЪДАТ ОДОБРени.
 • Споразумение за наем
 • Документи, съдържащи само адрес на пощенска кутия вместо пълен адрес на местожителство
 • Сметки за мобилен телефон
 • Документи, написани на ръка (дори ако са издадени от банка на друга правна институция)

Доказателство за депозит

Видът на документа, използван като доказателство за депозит, зависи от начина на плащане, който ще изберете, за да кредитирате вашата сметка за търговия.

Кредитна/дебитна карта

Ако решите да извършите плащане с карта, ние ще ви помолим да ни предоставите копие на карта, използвана от вас на нашия уебсайт.
 • Копието трябва да е цветно (черно-белите копия няма да бъдат одобрени).
 • На лицевата страна на картата можете да покриете първите 12 цифри от номера на картата.
 • Трябват ни само последните 4 цифри от номера на картата, вашето име и срока на валидност на картите.
 • Всички ъгли на документа трябва да бъдат видими (копието не може да бъде изрязано)
 • На гърба на картата трябва да покриете CVV кода. Картата трябва да бъде подписана от собственика.
 • Ако на вашата карта не е отпечатано вашето име отпред, ще трябва да ни предоставите допълнителен документ, доказващ собствеността на картата (т.е. копие от извлечението по картата, което ясно ще показва вашето име и последните 4 цифри от вашата карта ).

Банков трансфер

Ако решите да направите депозит чрез банков превод, ние ще ви помолим да ни предоставите потвърждение за банков превод, показващо превод на средства от вашата банкова сметка към вашата сметка за търговия в Investing24.com. Такова потвърждение може да бъде получено от местния ви банков клон или може да бъде генерирано директно от вашата онлайн банкова сметка. При потвърждението трябва да видим:
 • Лого на вашата банка
 • Вашето име и фамилия
 • Номер на вашата банкова сметка
 • Номер на банкова сметка на бенефициента
 • Дата на прехвърляне/ трансфера
 • Размер и валута на депозита

Електронен портфейл

Ако решите да направите депозит чрез вашия електронен портфейл (т.е. Neteller), ние ще ви помолим да ни предоставите екранна снимка, показваща подробности за транзакцията. Такава екранна снимка трябва да включва информация, изброена по-долу:
 • Лого на доставчика (т.е. Neteller)
 • Вашето име и фамилия
 • Вашата електронна поща
 • Дата на прехвърляне/ трансфера
 • Размер и валута на депозита